Grupa V - Piłki

Grupa Piłki- dzieci 5-letnie


Wychowawczyni:
mgr Anna Pietkowska