Ważne ogłoszenia !!!

O nas

       Przedszkole nr 4 usytuowane jest w centrum Sokółki przy ulicy Kołłątaja 22. W budynku znajdują się cztery widne, przestronne sale dydaktyczne dla poszczególnych grup wiekowych: odpowiednio 3, 4, 5 i 6-latków. Sale wyposażone są w bezpieczne zabawki oraz funkcjonalne zaplecza sanitarne przystosowane do wymagań naszych milusińskich. Przedszkole posiada również dużą salę gimnastyczną. To tu odbywają się zajęcia sportowe oraz wszystkie przedszkolne uroczystości, teatrzyki, koncerty i inne zajęcia organizowane dla całej społeczności przedszkolnej. Przedszkole posiada duży, zagospodarowany ogród z placem zabaw wyposażony w sprzęt terenowy, zabawki i urządzenia do ćwiczeń sprawnościowych pozwalający dzieciom na zabawę w terenie. Placówka jest wyposażona w pomoce dydaktyczne, które pozwalają nauczycielom na realizację treści programowych odpowiadających wymogom współczesnego świata. Dzieci mają swobodny dostęp do książek, zabawek, materiałów papierniczych, gier. Mogą samodzielnie wybierać rodzaj aktywności własnej, zawsze otrzymując informacje i pomoc merytoryczną o jaką proszą.

Podstawową wartością dla wszystkich pracowników przedszkola jest dobro dziecka.

      Programowe oddziaływania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne uwzględniają potrzeby wszystkich dzieci, stymulują rozwój dziecka w jego indywidualnym tempie, na miarę jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Działania nauczycieli skierowane są na stworzenie najlepszych warunków dla spontanicznej aktywności dziecka, w toku której może ono odkryć własne predyspozycje, talenty, nabyć umiejętności i wiedzę, które będą podstawą poczucia własnej wartości, pewności siebie i wiary w swoje, nieograniczone możliwości. Pracownicy dbają o partnerskie relacje z dziećmi, zgodnie z zasadą podmiotowości oddziaływania wychowawczego. Przyjazna atmosfera wypływa z życzliwości całej kadry przedszkola, serdeczności i uśmiechu w kontaktach z dziećmi i ich rodzicami.

Funkcjonowanie naszej placówki opiera się na:

 • Poszanowaniu godności osobistej dziecka.
 • Życzliwym i podmiotowym traktowaniu dziecka.
 • Indywidualnym podejściu do dziecka z uwzględnieniem jego potrzeb i możliwości psychofizycznych.
 • Dbałości o wszechstronny rozwój każdego dziecka.
 • Starannym przygotowaniu dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej.
 • Realizacji programu wychowawczego wypracowanego wspólnie z rodzicami dzieci.
 • Ustawicznym kształceniu kadry pedagogicznej.
 • Świadomym mierzeniu jakości pracy przedszkola i podnoszeniu efektywności pracy.
 • Zapewnieniu bezpiecznych warunków rozwoju dziecka.
 • Dbałości o funkcjonalność i właściwy stan techniczny przedszkola.
 • Dbałość o nowoczesny i efektywny system zarządzania przedszkolem.