Kadra pedagogiczna

Dyrektor mgr Irena Szarkowska

Grupa I – Pszczółki
mgr Magdalena Truszkowska

Grupa II – Misie
mgr Aneta Protasiewicz

Grupa III – Baloniki
mgr Irena Szarkowska
mgr Regina Dąbrowska

Grupa IV Integracyjna – Pajacyki
mgr Joanna Pacewicz
mgr Małgorzata Uljasz

Grupa V – Piłki
mgr Anna Pietkowska

Logopeda - Agnieszka Andrzejewska- Wydra
Psycholog - Katarzyna Rudnik
Gimnastyka korekcyjna -
Małgorzata Uljasz
Oligofrenopedagog -
Irena Szarkowska
Język angielski
- Marta Drechsler
Religia katolicka
- siostra Iwona Budnicka
Religia prawosławna
- Walentyna Misiejuk