Opłaty za przedszkole

Opłaty za korzystanie z usług przedszkola należy wnosić u intendenta przedszkola po 10 każdego miesiąca ( termin i godziny wpłat – informacja co miesiąc na tablicy ogłoszeń w przedszkolu)
 
Opłaty  ustalane są zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Sokółce.

Realizacja podstawy programowej w godzinach od 7.30 do 12.30 jest bezpłatna.

Odpłatność za każdą godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających realizację podstawy programowej wynosi 1 zł od dnia 1 września 2013 r. zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

Stawka żywieniowa wynosi dziennie 6,00 zł tj. 1,50 zł - śniadanie; 3 zł -obiad; 1,50 zł - podwieczorek.