Weekendowe przedszkole

„WEEKENDOWE PRZEDSZKOLE” -  pobyt edukacyjny w Polsce dzieci nauczycieli i rodziców z Białorusi pochodzenia polskiego organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski”

 

                Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Szlak Tatarski” w latach  2009 - 2012 ze środków Senatu RP realizowało projekt „Weekendowe przedszkole”, który w 2008 roku pilotażowo prowadził Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Grodnie wspólnie               z Gminą Sokółka na bazie Przedszkola Nr 4 w Sokółce.

                   Projekt „Weekendowe przedszkole” obejmuje pobyt edukacyjny w Polsce dzieci nauczycieli i rodziców z Białorusi pochodzenia polskiego.

                    Stowarzyszenie LGD Szlak Tatarski na realizację projektu otrzymało dotację w wysokości:

 - w 2009 roku w wysokości 63 702 zł, odbyło się 18 spotkań;

- w 2010 roku w wysokości 36 602 zł, w ramach tej kwoty odbyło się 10 spotkań.

- w 2011 roku w wysokości 65 306 zł na realizację 15 spotkań.

- w 2012 roku w wysokości 44 289 zł na realizację 11 spotkań.

                 W roku 2012 odbyło się 11 spotkań. Celem projektu była  integracja dzieci z Polski i z Białorusi pochodzenia polskiego, nauka języka polskiego w trakcie zabaw i zajęć inspirowanych przez nauczycielki, nabycie umiejętności komunikowania się w języku polskim, wzbogacenie wiedzy o Polsce i Polakach, nawiązanie licznych znajomości, przypomnienie rodzicom o ich polskości, zachęcenie większej liczby rodziców do posłania dzieci do polskiej szkoły.

                  W czasie zajęć dzieci zdobyły umiejętność komunikowania się w języku polskim, zintegrowały się z rówieśnikami z Polski, wzbogaciły swoją wiedzę o Polsce i Polakach. Nawiązały się liczne znajomości i przyjaźnie.

                  Dzieci podzielone na dwie grupy brały udział w zajęciach, zabawach, wycieczkach edukacyjno- rekreacyjnych, festynach. Tematyka zajęć, metody i formy pracy dostosowane były do potrzeb oraz  możliwości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W zajęciach  wykorzystane zostały pomoce dydaktyczne Przedszkola nr 4 w Sokółce i zakupione ze środków Senatu. Do prowadzenia zajęć wykorzystano również materiały papiernicze, artykuły szkolne, drobne upominki, rekwizyty zakupione w ramach projektu. Odbyły się trzy wyjazdowe wycieczki edukacyjno- rekreacyjne.

                               Ze względu na długotrwały pobyt uczestników poza domem podczas każdych zajęć zapewnione było wyżywienie.

 

Przebieg spotkań:

 

1. Pierwsze spotkanie odbyło się 16 czerwca 2012 roku. Dzieci poznały się nawzajem, nawiązały przyjazne kontakty. Podczas zabaw poznały swoje imiona, zainteresowania i upodobania. Miały okazję używania zwrotów grzecznościowych.

 

2. Dnia 30 czerwca 2012 roku dzieci poznawały miasto Sokółka. Zwiedzały zabytki - kościół, cerkiew i piękne miejsca Sokółki. Wrażenia z wycieczki były okazją do dłuższych wypowiedzi w języku polskim. Przedstawiły je w formie plastycznej. Nauczyły się podstawowych kroków krakowiaka

 

3. 26 sierpień 2012 roku przebiegł na wesołych zabawach na festynie w Bohonikach. Dzieci miały okazję poznać kulturę tatarską. Zwiedziły meczet. Wesoło bawiły się z rówieśnikami (konkursy, malowanie różnymi technikami, zabawy na „dmuchańcach”).

 

4. Dnia 1 września 2012 roku dzieci bawiły się w Planecie Urwisa w Białymstoku. Korzystały w wielu atrakcji: suche baseny z piłeczkami, małpi gaj, zjeżdżalnie, plansze edukacyjne i wielu innych miejsc.

 

5. Dnia 15 września 2012 roku dzieci poznały „Jesień w sadzie”. Podczas spaceru do pobliskiego sadu rozpoznawały drzewa owocowe oraz nazywały je i ich owoce. Podawały charakterystyczne cechy drzew. Nauczyły się piosenki. Układały krótkie zdania nt owoców. Globalnie odczytywały wyrazy: owoce, agrest, morele, gruszka…

 

6 Dnia 29 września 2012 roku dzieci poznały las i jego mieszkańców. Tego dnia odbyła się wycieczka do lasu – Poczopek Nadleśnictwo Krynki. Dzieci poznały środowisko leśne. Nazywały rośliny, drzewa i zwierzęta. Rozpoznawały ślady zwierząt. Wędrowały ścieżkami edukacyjnymi. Z wycieczki przywiozły dary jesieni: liście, żołędzie, szyszki z których zrobiły „leśne cudaki”

 

7. Dnia 6 października 2012 tematem zajęć był Ruch drogowy. Dzieci nazywały pojazdy, rozpoznawały i nazywały wybrane znaki drogowe. Dzieci miały okazję oglądać wyścig kolarski, który odbył się w naszym mieście. Wykonały pracę plastyczna na konkurs plastyczny pt. Wyścig kolarski w moim mieście.

 

8. Dnia 20 października 2012 roku dzieci bawiły się w Krainie Smyka w Białymstoku. Wspólne zabawy z rówieśnikami dały możliwość bezpośredniego komunikowania się w języku polskim.

 

9. Dnia 10 listopada 2012 roku w trakcie zajęć Lubimy bajki dzieci nazywały bohaterów bajek, wskazywały z jakich bajek dane postaci pochodzą. Rozwiązywały zagadki słowne. Dzieci odczytywały wyrazy i dopasowywały je do odpowiednich bajek. Miały okazję bawić się w teatr przy użyciu pacynek. Przedstawiały scenki z  ulubionych bajek Czerwony Kapturek, Jaś i Małgosia.

 

10. 24 listopada 2012 roku dzieci utrwaliły zdobyte wiadomości i umiejętności. Recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Rysowały laurki swoim ulubionym kolegom.

 

11. Dnia 1 grudnia 2012 roku z okazji Mikołajek odbyła się wycieczka do Białegostoku do Fikolandu. Wspólna podróż i zabawa była okazją do wymiany wrażeń, do zacieśniania przyjaźni.

 

                       Zajęcia w ramach „Weekendowego przedszkola” dały dzieciom pochodzenia polskiego z Białorusi możliwość systematycznego kontaktu z rówieśnikami w Polsce co pozwoliło rozwinąć zainteresowanie mową polską. Dzieci zdobyły podstawowe umiejętność  komunikowania się w języku polskim. Na zajęciach wzbogaciły swoją wiedzę o Polsce                    i Polakach. Zajęcia integracyjne pozwoliły na zawiązanie się znajomości pomiędzy dziećmi. Dzieci poznały wiersze, piosenki, rymowanki, zwroty grzecznościowe proste pojęcia                w języku polskim.

                Na podstawie obserwacji, analizy wytworów, rozmów z dziećmi, opiekunami i rodzicami można stwierdzić, że dzieci z Białorusi zrobiły postępy. Coraz sprawniej komunikują się w języku polskim podczas zajęć i zabaw z rówieśnikami z Sokółki. Uczestnicy przejawiają zainteresowanie Polską i Polakami. Chętnie uczestniczyli w zajęciach „Weekendowe przedszkole”.