Ważne ogłoszenia !!!

Zajęcie otwarte dla rodziców.

W przedszkolu odbyło się zajęcie otwarte dla rodziców. Tematem zajęć było Pasowanie na przedszkolaka. Dzieci zaprezentowały przed rodzicami wierszyki i piosenki, a także wspólnie wykonali pracę plastycznš. Na zakończenie spotkania każde dziecko zostało pasowane na przedszkolaka i otrzymało dyplom.