Ważne ogłoszenia !!!

Kolejne zajęcia "Weekendowe przedszkole"

Dnia 9 maja 2009r. w sobotę odbyły się zajęcia "Weekendowe przedszkole". W zajęciach brały udział dzieci z Białorusi i Przedszkola Nr 4 w Sokółce. Tematem zajęć była "Majowa łąka". Dzieci nauczyły się piosenki "Na majowej łące", powtarzały nazwy mieszkańców łąki, odczytywały wyrazy i umieszczały je pod odpowiednim obrazkiem. Kolorowały kontury owadów i zwierząt. W Muzeum Ziemi Sokólskiej poznały historię Sokółki.

Przedstawienie pt: "Filipek i wiedźma"

W kinie "Sokół" dzieci obejrzały przedstawienie pt: "Filipek i wiedźma", które przygotowała grupa teatralna z Grodna.

Zajęcia "Weekendowe przedszkole

Od 25 kwietnia 2009 roku w Przedszkolu nr 4 w Sokółce rozpoczęły się zajęcia "Weekendowe przedszkole". Zajęcia organizuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski, które podjęło się kontynuacji projektu "Weekendowe przedszkole" pilotażowo realizowanego w 2008 roku przez Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Grodnie wspólnie z Gminą Sokółka na bazie Przedszkola Nr 4 w Sokółce.
W 2009 r. zadanie jest finansowane ze środków Kancelarii Senatu - dotacja 63 720 zł.
Projekt "Weekendowe przedszkole" obejmuje pobyt edukacyjny dzieci z Białorusi pochodzenia polskiego w Polsce. Celem projektu jest integracja dzieci z Polski i z Białorusi pochodzenia polskiego oraz nauka języka polskiego w trakcie zabaw i zajęć inspirowanych przez nauczycielki. Uczestnicy to dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W czasie zajęć zdobywają umiejętność komunikowania się w języku polskim oraz wzbogacają swoją wiedzę o Polsce i Polakach.
Projekt zakłada udział 30 dzieci z Białorusi i 20 dzieci z Sokółki podzielonych na dwie grupy. Zajęcia będą się odbywać w soboty w budynku Przedszkola Nr 4 w Sokółce, przeciętnie dwa razy w miesiącu.

Stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy przedszkola.

Dzieci z grupy II i IV obserwowały i oceniały stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy przedszkola. Następnie przeniosły się na łąkę. Dzieci poznały wygląd niektórych roślin łąkowych. Słuchały śpiewu ptaków. Zapoznały się bezpośrednio z mieszkańcami łąki (biedronka, konik polny, mrówka, motyl). Przypomniały, że nie wolno niszczyć roślin i dokuczać zwierzętom. Wycieczka zakończyła się wesołymi zabawami przy piosenkach "Nie śpijcie, kiedy wiosna", "Na majowej łące"

Światowy Dzień Ziemi.

22 kwietnia 2009r. w Światowy Dzień Ziemi dzieci z grupy II i IV spotkały się na wspólnych zajęciach. Dyskutowały nt. sprzątania świata i ochrony środowiska. Nauczyły się piosenki "Posprzątajmy świat" i wykonały plakat "Nasza planeta Ziemia". Z radością i wielkim zaangażowaniem podjęły się zadania jakim jest sprzątanie świata. W tym celu wyszły na plac zabaw, który po kilkunastu minutach był wysprzątany ze śmieci. Na pamiątkę tego zdarzenia zasadziły drzewko i kolorowe bratki.

Eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Przedszkolaków p.t.:"Mama, tata i ja"

Eliminacje powiatowe Festiwalu Piosenki Przedszkolaków p.t.:"Mama, tata i ja" już za nami. W Sokólskim Ośrodku Kultury dzielnie reprezentowały nasze przedszkole Daria Eliaszuk i Patrycja Czeczko przygotowane przez nauczycielkę oddziału III p. Annę Tołłoczko. W eliminacjach wojewódzkich w Białymstoku w dniu 08.05.09r. weźmie udział Patrycja. Życzymy jej powodzenia!

Konkurs piosenki

W przedszkolu odbył się Konkurs Piosenki, który dostarczył wszystkim wiele radości.
Brały w nim udział dzieci ze wszystkich grup.

Wystąpiły:
grupa I
- Ewelina Kondrat

grupa II
- Mateusz Sawicki
- Marzena Zarachowicz

grupa III
- Patrycja Czeczko
- Daria Eliaszuk
- Paulina Gejdel

grupa IV
- Ala Kiszło
- Wiktoria Druć

Pierwszy dzień wiosny.

Pierwszy dzień wiosny witaliśmy przedstawieniem "Paziowie wiosny" przygotowanym przez grupę III oraz barwnym pochodem ulicami miasta, na którego czele "płynęła" marzanna."-Żegnaj marzanko zimy koleżanko!"- te słowa wypowiadały dzieci żegnając zimę symbolizowaną przez słomianą kukłę.Cały ranek konstruowała ją grupa III, wykorzystując oczywiście tylko same ekologiczne materiały!Przedstawienie było okazją do zapoznania się z nazwą i wyglądem wiosennych kwiatów chronionych, a także zwyczajów i obrzędów o zasięgu ogólnopolskim.Nasza marzanna została jednak spakowana i ...odleciała do...zimnych krajów.