Ważne ogłoszenia !!!

Jasełka w przedszkolu.

Jasełka w przedszkolu.
Na uroczystość  jasełkową dzieci z grupy III i IV przygotowały montaż słowno-muzyczny. Następnie razem z paniami i zaproszonymi rodzicami składały życzenia podczas łamania się opłatkiem.

Mikołajki w przedszkolu.

W tym dniu dzieci ze wszystkich grup uczestniczyły w zabawach i pląsach o tematyce zimowej. Rozwiązywały zagadki świąteczne przy okazji poznając zwyczaje i tradycje. Najwięcej emocji dostarczyło spotkanie z Mikołajem i wspólna z nim zabawa.

Pasowanie na Przedszkolaka.

W grupie I (maluchy)tradycyjnie odbyło się Pasowanie na Przedszkolaka, na które licznie przybyli zaproszeni rodzice. Po przedstawieniu krótkiego programu adepci przedszkola otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Świeto pluszowego Misia.

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy Święto Pluszowego Misia. Na spotkaniu integracyjnym dzieci  nie zabrakło gier, zabaw, wierszyków i piosenek o misiu śpiewanych przez przedszkolaków.

Pokaz gadów egzotycznych.

Pokaz gadów egzotycznych i pogadankę na temat ich trybu życia przygotowali dla przedszkola państwo Czeczko.

Nadanie nazwy "Baloniki" grupi V

W grupie V – 3,4,5-latki odbyło się zajecie otwarte dla rodziców połączone z nadaniem imienia grupie – „Baloniki”

Audycja muzyczna.

Podczas audycji muzycznej prowadzonej przez muzyków z Filharmonii Podlaskiej dzieci zapoznały się z terminami muzycznymi: melodia, rytm ,tempo, harmonia, dynamika, barwa dźwięku.

Zajeicia na temat "Moja rodzina"

Przedszkole od wielu lat prowadzi współpracę z Biblioteką Pedagogiczną. Dzieci z grupy III uczestniczą w zajęciu na temat „Moja rodzina”.