Ważne ogłoszenia !!!

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

 

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 4 W SOKÓŁCE UL. KOŁŁĄTAJA 22 NA ROK SZKOLNY 2018/2019 ROZPOCZNIE SIĘ OD 06 MARCA 2018 R.:

      1.            06-19.03. 2018 R. - ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA

      2.            20-26.03.2018 R. - KOMISJA REKRUTACYJNA

      3.            27.03.2018 R. - WYWIESZENIE W PRZEDSZKOLU LIST KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA

      4.            27.03-05.04.2018 R. – POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA 05.04.2018 R. - WYWIESZENIE W PRZEDSZKOLU LISTY DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przedszkolu funkcjonuje oddział integracyjny.

Informacji udzielamy pod nr tel. 85-711-24-66


WZÓR WNIOSKU 2018 DO PRZEDSZKOLA

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE KURATELI LUB OPIEKI RODZINY

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRACY OBOJGA RODZICÓW

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE RODZEŃSTWA DZIECKA

OŚWIADCZENIE O POTRZEBIE WYDŁUŻONEJ OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI

 

                           Serdecznie zapraszamy!