Ważne ogłoszenia !!!

Obchody dnia ziemi.

Mimo przedświątecznej krzątaniny, nie zapomnieliśmy o obchodach Światowego Dnia Ziemi (22 kwietnia). Dzieci z naszego przedszkola tradycyjnie uczestniczyły w akcji Sprzątanie Świata, rozumiejąc, że zaśmiecone środowisko stwarza zagrożenie dla człowieka i przyrody. Dzieci wiedzą też, że należy segregować śmieci, a zużyte baterie wyrzucać tylko do specjalnych pojemników, jak chociażby zielone pudło w przedszkolu (z firmy REBA).

W ogrodzie przedszkolnym zasadziły rośliny (podarowane przez sponsorów) wzbogacając przy tym wiedzę na temat ich sposobu odżywiania się i znaczenia wody dla życia. Jednym z etapów obchodów Dnia Ziemi był też Między grupowy Konkurs Wiersza Ekologicznego p.h.: „O czym szumią drzewa”. Chętne dzieci z poszczególnych grup recytowały wiersze o tematyce przyrodniczej, za co otrzymały dyplomy i książeczki. Miejsce I zajęła Zuzia Baranowska, II – Dawid Barański, III – Ania Baranowska. Wszystkie grupy uczestniczyły również w „Zielonym marszu” p.h. „Dbaj o przyrodę!”, podczas którego rozdawaliśmy przechodniom ulotki z hasłami proekologicznymi rozbudzając odpowiedzialność za stan otaczającej nas przyrody. Mamy nadzieję, że nasze działania wpłyną na kształtowanie postaw proekologicznych ponieważ CZŁOWIEK NIE MOŻE ISTNIEĆ BEZ PRZYRODY!!!