Ważne ogłoszenia !!!

SPOTKANIE Z LOGOPEDĄ

W Plan Współpracy z Rodzicami w grupie I („Pszczółki”) na trwałe wpisały się rokrocznie organizowane na terenie przedszkola spotkania z rodzicami dzieci trzyletnich z udziałem logopedy, podczas których dowiadują się na jakie zachowania dziecka należy zwrócić uwagę, by w porę zapobiec nieprawidłowościom wymowy.

Współpracując z logopedą realizującym program profilaktyki wad wymowy poszerzamy zakres działań i podnosimy jakość  pracy własnej i przedszkola.