Zajecia dodatkowe

Bezpłatne:
religia katolicka - siostra Iwona Budnicka
religia prawosławna - Walentyna Misiejuk

język angielski - mgr Marta Iłenda