Zanim dziecko pójdzie do przedszkola

            Pójście do przedszkola jest w życiu dziecka bardzo ważnym wydarzeniem, gdyż wiąże się z czymś nowym: kontakt z nowym środowiskiem, włączenie się w inny niż dotychczas tryb życia, chęć sprostania  nieznanym zadaniom.
            Rodzic, jako najlepszy i pierwszy obserwator swojego dziecka jest pierwszą osobą, od której oczekuje pomocy w tym momencie pociecha. On najlepiej potrafi określić dojrzałość do pójścia dziecka do przedszkola.
            A oto wskaźniki, które decydują o podjęciu takiego kroku:
dziecko dobrze znosi nieobecność rodziców (zostaje pod opieką innych członków rodziny lub znajomych osób),
z własnej inicjatywy oddala się od rodziców, nie trzyma się ich kurczowo,
potrafi wykonać proste czynności samoobsługowe.
            Niektóre sposoby przygotowania dziecka do przedszkola:
rozmowy o przedszkolu ze znajomym dzieckiem, które lubi chodzić do przedszkola,
czytanie opowiadań, których bohaterowie chodzą do przedszkola,
opowiadanie Rodziców jak to było, gdy oni chodzili do przedszkola,
uświadomienie dziecku zalet przedszkola –wielu nowych kolegów, dużo zabawek, poznanie wierszy, piosenek oraz nowych zabaw,
poinformowanie dziecka, dlaczego będzie chodzić do przedszkola (np. mama musi iść do pracy i rodzice zdecydowali, że w przedszkolu dziecko będzie miało lepszą opiekę; niektóre dzieci przyjmują argument, że mama chodzi do pracy, tata chodzi do pracy i dziecko ma swoją pracę, czyli przedszkole),
zapoznanie z przedszkolem – oglądanie ogródka, sal, zabawek, krótki kontakt z przyszłą wychowawczynią i dziećmi, omówienie planu dnia i przedszkolnych obyczajów.
            Proszę pamiętać, że rodzice w miarę możliwości powinni być spokojni i zdecydowani. Ich niepokój może udzielać się dziecku.
            Okres adaptacji przebiega różnie, jedno dziecko po tygodniu ma już najgorsze za sobą, inne swój trudny czas zaczyna dopiero po miesiącu (i to też jest normalne) – bo dopiero wtedy zrozumiało i w pełni odczuło, że pewien etap skończył się bezpowrotnie, a ono wolałoby żeby było tak jak dawniej.
 
Najczęściej popełniane błędy przez rodziców:
straszenie dziecka przedszkolem („Poczekaj no, już pani w przedszkolu nauczy cię porządku”),
posyłanie do przedszkola dziecka, które nigdy dotąd nie zostawało bez mamy – taki początek skazany jest z góry na niepowodzenie.